Op al onze aanbiedingen en op met ons te sluiten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van ons aanbod en aanvaarding daarvan. Voor de inhoud van de algemene voorwaarden zie het formulier op deze website.

Algemene leveringsvoorwaarden