Op al onze aanbiedingen en op met ons te sluiten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van ons aanbod en aanvaarding daarvan. Voor de inhoud van de algemene voorwaarden zie het formulier op deze website.

Algemene leveringsvoorwaarden

Metatronics respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie die met ons gedeeld wordt. Wij zullen betreffende informatie uitsluitend met toestemming gebruiken. Zie hieronder het protocol bescherming persoonsgegevens en het protocol melding datalekken. Op verzoek zullen wij u een kopie hiervan verstrekken.

Disclaimer
Protocol bescherming persoonsgegevens