Fysium

In opdracht van Janssen PmP heeft Metatronics voor het product “Fysium” complete hardware en software ontwikkeling gerealiseerd.

Het betreft een apparaat voor de conservering van fruit (in dit specifieke geval appels). Ten behoeve van de conservering dient een vooraf vastgestelde (minimale) hoeveelheid (conserverings)gas geproduceerd te worden, met een maximaal volume van 2070 M3 per conserveringsbehandeling (500.000 kg appels).