Internet of Things / Wireless

De hype rondom ‘Internet of Things’ heeft in een relatief korte periode enorme proporties aangenomen binnen de technologie sector. Bij Metatronics geloven wij dat deze hype volledig gerechtvaardigd is, de cijfermatige prognoses liegen er immers niet om. Gartner voorspelt dat er in het jaar 2020 wereldwijd 25 miljard ‘dingen’ verbonden zijn aan het internet, met een collectieve economische waarde van twee triljoen dollar.

Metatronics is in staat om tegemoet te komen aan bijna alle communicatie vraagstukken en daarbij de technologie aan te passen op de gewenste toepassing. Ook kunnen protocollen aangepast en uitgebreid worden ter verbetering van de veiligheid en de soliditeit. Tevens zijn er oplossingen beschikbaar voor integratie waarmee kosten bespaart kunnen worden, zoals: Bluetooth, WiFi, GPS, RFID en GSM (GPRS+).

Metatronics heeft daarnaast de eerste veilige ProBeacon ontwikkeld en daarbij de meeste algemene problemen met beacons opgelost, zoals authenticatie en beveiliging. Binnen de gebruikelijke bandbreedtes (433 Mhz, 868 Mhz, 2.4 Ghz etc.) zijn talloze implementaties en protocollen (inclusief ‘meshing’) beschikbaar. Vaak worden combinaties van draadloze oplossingen gebruikt zoals het verbinden van een verzameling van sensoren door middel van een ‘low power mesh’ netwerk welke via GPRS verbonden wordt met het internet. Om succesvolle geïntegreerde draadloze oplossingen te creëren zijn de volgende aandachtspunten van belang; verbruik en opslag van energie, antenne-ontwerp, communicatierichtlijnen, bandbreedte, veiligheid, robuustheid en beveiliging.

IoT en de ontwikkeling daarvan binnen een bedrijf staat nog redelijk in de kinderschoenen. Op basis van de eerste ‘Internet of Things’ projecten heeft Metatronics een aantal geleerde lessen en best practises door vertaald in een functioneel rapport met de titel ‘Metatronics IoT Readiness Scan’. Met behulp van deze checklist en rapport krijgen bedrijven een indicatie in hoeverre men klaar is om aan de slag te gaan met IoT gerelateerde projecten en worden er aanbevelingen gedaan gebaseerd op de persoonlijke bedrijfssituatie.

Start de IoT Readiness Scan